BÌNH CHỌN TÁC PHẨM

Ảnh được trưng bày triển lãm

Mã số: 1

Tác phẩm: PMH khu đô thị hiện đại đa chức năng của VN

Tác giả: Huỳnh Bửu Tinh (TP HCM)