BÌNH CHỌN TÁC PHẨM

Ảnh được trưng bày triển lãm

Mã số: 10

Tác phẩm: Đại lộ Nguyễn Lương Bằng

Tác giả: Phạm Nhựt Thưởng (TP HCM)