BÌNH CHỌN TÁC PHẨM

Ảnh được trưng bày triển lãm

Mã số: 11

Tác phẩm: Bình minh Phú Mỹ

Tác giả: Vũ Minh Hiển (Hà Nội)