BÌNH CHỌN TÁC PHẨM

Ảnh được trưng bày triển lãm

Mã số: 12

Tác phẩm: MidTown nơi ươm mầm hạnh phúc

Tác giả: Võ Văn Hoàng (TP HCM)