BÌNH CHỌN TÁC PHẨM

Ảnh được trưng bày triển lãm

Mã số: 13

Tác phẩm: Phú Mỹ Hưng nhộn nhịp về đêm.

Tác giả: Nguyễn Hữu Bính (TP HCM)