BÌNH CHỌN TÁC PHẨM

Ảnh được trưng bày triển lãm

Mã số: 14

Tác phẩm: Vẻ đẹp đại lộ Nguyễn Văn Linh về đêm

Tác giả: Phan Nhật Đăng Thư (TP HCM)