BÌNH CHỌN TÁC PHẨM

Ảnh được trưng bày triển lãm

Mã số: 15

Tác phẩm: Phú Mỹ Hưng Ôm trọn trái tim

Tác giả: Võ Thành Minh (TP HCM)