BÌNH CHỌN TÁC PHẨM

Ảnh được trưng bày triển lãm

Mã số: 16

Tác phẩm: DẤU ẤN MỘT CÂY CẦU

Tác giả: Nguyễn Trung Trực (TP HCM)