BÌNH CHỌN TÁC PHẨM

Ảnh được trưng bày triển lãm

Mã số: 17

Tác phẩm: RỰC SÁNG PHÚ MỸ HƯNG

Tác giả: Nguyễn Trung Trực (TP HCM)