BÌNH CHỌN TÁC PHẨM

Ảnh được trưng bày triển lãm

Mã số: 18

Tác phẩm: Không Gian Xanh Giữa Lòng Phú Mỹ Hưng

Tác giả: Giang Sơn Đông (TP HCM)