BÌNH CHỌN TÁC PHẨM

Ảnh được trưng bày triển lãm

Mã số: 19

Tác phẩm: Vẻ Đẹp Phú Mỹ Hưng Về Đêm

Tác giả: Giang Sơn Đông (TP HCM)