BÌNH CHỌN TÁC PHẨM

Ảnh được trưng bày triển lãm

Mã số: 2

Tác phẩm: Khu biệt thự Phú Gia

Tác giả: Trần Ngọc Dũng (TP HCM)