BÌNH CHỌN TÁC PHẨM

Ảnh được trưng bày triển lãm

Mã số: 21

Tác phẩm: Bình minh đường Nguyễn Văn Linh

Tác giả: Lê Quang Thiện (Đà Nẵng)