BÌNH CHỌN TÁC PHẨM

Ảnh được trưng bày triển lãm

Mã số: 22

Tác phẩm: Toàn cảnh khu đô thị Phú Mỹ Hưng ngày mới

Tác giả: Lê Minh Phúc (TP HCM)