BÌNH CHỌN TÁC PHẨM

Ảnh được trưng bày triển lãm

Mã số: 23

Tác phẩm: Lối Đi

Tác giả: Huỳnh Bửu Tinh (TP HCM)