BÌNH CHỌN TÁC PHẨM

Ảnh được trưng bày triển lãm

Mã số: 24

Tác phẩm: Vòng xoay MidTown

Tác giả: Huỳnh Bửu Tinh (TP HCM)