BÌNH CHỌN TÁC PHẨM

Ảnh được trưng bày triển lãm

Mã số: 26

Tác phẩm: Công viên Sài Gòn South Phú Mỹ Hưng

Tác giả: Trần Ngọc Dũng (TP HCM)