BÌNH CHỌN TÁC PHẨM

Ảnh được trưng bày triển lãm

Mã số: 27

Tác phẩm: Tiện ích mua sắm tại Crescent Mall

Tác giả: Nguyễn Trang Kim Cương (TP HCM)