BÌNH CHỌN TÁC PHẨM

Ảnh được trưng bày triển lãm

Mã số: 29

Tác phẩm: Tuổi thơ

Tác giả: Phạm Hữu Khánh (TP HCM)