BÌNH CHỌN TÁC PHẨM

Ảnh được trưng bày triển lãm

Mã số: 3

Tác phẩm: Chiều muộn.

Tác giả: Nguyễn Việt Dũng (TP HCM)