BÌNH CHỌN TÁC PHẨM

Ảnh được trưng bày triển lãm

Mã số: 30

Tác phẩm: Chào mừng đến Đô Thị Mới

Tác giả: Phạm Hữu Khánh (TP HCM)