BÌNH CHỌN TÁC PHẨM

Ảnh được trưng bày triển lãm

Mã số: 31

Tác phẩm: Góc nhìn Phú Mỹ Hưng

Tác giả: Nguyễn Sinh Minh Trung (TP HCM)