BÌNH CHỌN TÁC PHẨM

Ảnh được trưng bày triển lãm

Mã số: 32

Tác phẩm: Phú Mỹ Hưng xanh

Tác giả: Nguyễn Sinh Minh Trung (TP HCM)