BÌNH CHỌN TÁC PHẨM

Ảnh được trưng bày triển lãm

Mã số: 33

Tác phẩm: Khu Phức Hợp Hồ Bán Nguyệt The Crescent

Tác giả: Hoangmenmedia@gmail.com (TP HCM)