BÌNH CHỌN TÁC PHẨM

Ảnh được trưng bày triển lãm

Mã số: 34

Tác phẩm: Phú Mỹ Hưng - một thành phố đáng sống

Tác giả: Nguyễn Minh Tú (TP HCM)