BÌNH CHỌN TÁC PHẨM

Ảnh được trưng bày triển lãm

Mã số: 35

Tác phẩm: Toàn cảnh Khu đô thị đáng sống Phú Mỹ Hưng

Tác giả: Nguyễn Minh Tú (TP HCM)