BÌNH CHỌN TÁC PHẨM

Ảnh được trưng bày triển lãm

Mã số: 36

Tác phẩm: Nguyễn Văn Linh - Cung đường tỷ đô của Phú Mỹ Hưng

Tác giả: Nguyễn Minh Tú (TP HCM)