BÌNH CHỌN TÁC PHẨM

Ảnh được trưng bày triển lãm

Mã số: 37

Tác phẩm: GÓC THƯ GIÃN

Tác giả: Nguyễn Phụng (TP HCM)