BÌNH CHỌN TÁC PHẨM

Ảnh được trưng bày triển lãm

Mã số: 38

Tác phẩm: Thầm lặng

Tác giả: Phạm Hữu Khánh (TP HCM)