BÌNH CHỌN TÁC PHẨM

Ảnh được trưng bày triển lãm

Mã số: 39

Tác phẩm: Sắc màu Phú Mỹ Hưng

Tác giả: Nguyễn Huy Sơn (TP HCM)