BÌNH CHỌN TÁC PHẨM

Ảnh được trưng bày triển lãm

Mã số: 40

Tác phẩm: City at blue hours

Tác giả: Huỳnh Thu (TP HCM)