BÌNH CHỌN TÁC PHẨM

Ảnh được trưng bày triển lãm

Mã số: 41

Tác phẩm: Toàn cảnh Phú Mỹ Hưng về đêm

Tác giả: Huỳnh Thu (TP HCM)