BÌNH CHỌN TÁC PHẨM

Ảnh được trưng bày triển lãm

Mã số: 42

Tác phẩm: Đô thị xanh Phú Mỹ Hưng

Tác giả: Nguyễn Trang Kim Cương (TP HCM)