BÌNH CHỌN TÁC PHẨM

Ảnh được trưng bày triển lãm

Mã số: 43

Tác phẩm: Cầu Ánh Sao - Hồ Bán Nguyệt

Tác giả: Trần Chí Cường (TP HCM)