BÌNH CHỌN TÁC PHẨM

Ảnh được trưng bày triển lãm

Mã số: 44

Tác phẩm: Đại lộ Nguyễn Văn Linh về đêm

Tác giả: Trần Ngọc Dũng (TP HCM)