BÌNH CHỌN TÁC PHẨM

Ảnh được trưng bày triển lãm

Mã số: 47

Tác phẩm: Bài học ngoại khóa

Tác giả: Kiều Anh Dũng (TP HCM)