BÌNH CHỌN TÁC PHẨM

Ảnh được trưng bày triển lãm

Mã số: 48

Tác phẩm: Lung linh Phú Mỹ Hưng

Tác giả: Nguyễn Sinh Minh Trung (TP HCM)