BÌNH CHỌN TÁC PHẨM

Ảnh được trưng bày triển lãm

Mã số: 49

Tác phẩm: Phú Mỹ Hưng TOWER

Tác giả: Đào Duy Tân (TP HCM)