BÌNH CHỌN TÁC PHẨM

Ảnh được trưng bày triển lãm

Mã số: 5

Tác phẩm: Lung Linh dưới ánh đèn

Tác giả: Nguyễn Minh Trí (TP HCM)