BÌNH CHỌN TÁC PHẨM

Ảnh được trưng bày triển lãm

Mã số: 6

Tác phẩm: Cảnh quan Nam Viên Phú Mỹ Hưng

Tác giả: Trần Ngọc Dũng (TP HCM)