BÌNH CHỌN TÁC PHẨM

Ảnh được trưng bày triển lãm

Mã số: 7

Tác phẩm: Lung linh Phú Mỹ Hưng

Tác giả: Nguyễn Hữu Hồng Ân (TP HCM)