BÌNH CHỌN TÁC PHẨM

Ảnh được trưng bày triển lãm

Mã số: 8

Tác phẩm: CẦU ÁNH SAO.

Tác giả: Thạch Minh Lễ. (TP HCM)