DANH SÁCH TÁC GIẢ THAM GIA

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

1

Mai Vinh

Lâm Đồng

0

2

Đặng Nguyễn Anh Khôi

TP HCM

0

3

Nguyễn Ngọc Hải

TP HCM

1

4

Kiều Anh Dũng

TP HCM

2

5

Nguyễn Văn Tuấn

TP HCM

10

6

Nguyễn Sinh Minh Trung

TP HCM

10

7

Đinh Bá Phú

Bình Dương

10

8

Bùi Sinh Ngọc

TP HCM

0

9

Nguyễn Minh Tú

TP HCM

10

10

Nguyễn Mạnh Cường

TP HCM

10

11

Nguyễn Phụng

TP HCM

12

12

Phạm Nhựt Thưởng

TP HCM

12

13

Ngô Đức Quang

Quảng Ngãi

2

14

Đỗ Tuyết Như

TP HCM

3

15

Nguyễn Huy Sơn

TP HCM

12

16

Vũ Quốc Hoà ( Vu Hoa )

TP HCM

0

17

Nguyễn Hồng Hải

TP HCM

10

18

Phạm Thị Lan Hoa

TP HCM

10

19

Nguyễn Minh Trí

TP HCM

12

20

Thạch Minh Lễ.

TP HCM

10

21

Võ Thành Minh

TP HCM

9

22

Ded@ffo.kr

Yên Bái

0

23

Nguyễn Viết Bình

TP HCM

12

24

Nguyễn Hữu Tuấn

Long An

10

25

Huỳnh Thu

TP HCM

0

26

Nguyễn Lê Tiến

Long An

10

27

Trần Chí Cường

TP HCM

8

28

Lê Minh Phúc

TP HCM

12

29

Đàm Quang Thái

TP HCM

3

30

Huỳnh Thị Cẩm Lài

TP HCM

0

31

Đào Duy Tân

TP HCM

12

32

Võ Văn Hoàng

TP HCM

10

33

Lâm Quang Nới

TP HCM

5

34

Bùi Quan Dự

TP HCM

1

35

Phạm Bảo Ngân

TP HCM

13

36

Nguyễn Trọng Vũ

TP HCM

7

37

Võ Thị Huyền Châu

TP HCM

10

38

Lê Văn Hoà

TP HCM

7

39

Võ Nguyên Phú

Tiền Giang

10

40

Nguyễn Việt Dũng

TP HCM

2

41

Nguyễn Trang Kim Cương

TP HCM

12

42

Nguyễn Thị Sin

TP HCM

11

43

Nguyễn Thị Xuân Mai

TP HCM

7

44

Nguyễn Văn Sẵng

TP HCM

6

45

Phan Thị Thanh Nga

TP HCM

4

46

Phan Nhật Đăng Thư

TP HCM

6

47

Trương Thanh

TP HCM

10

48

Trần Thị Thanh Hằng

TP HCM

8

49

Nguyễn Xuân Quyền

TP HCM

10

50

Trần Anh Tuấn

TP HCM

7

12