BAN GIÁM KHẢO

1. NSNA Nguyễn Hồng Nga, Phó Chủ tịch HOPA, Chủ tịch HĐGK

2. NSNA Huỳnh Trí Dũng, UV Ban Chấp hành HOPA, Thành viên

3. NSNA Nguyễn Minh Tân, Phó Chủ tịch HĐNT HOPA, Thành viên

4. Ông Tseng Fan Chih, Tổng Giám đốc Công ty Phú Mỹ Hưng, Thành viên.

5. Ông Nguyễn Đình Thọ, Phó Tổng Giám đốc Công ty Phú Mỹ Hưng, Thành viên.