GIẢI THƯỞNG - THỂ LOẠI ẢNH BỘ

GIẢI THƯỞNG THỂ LOẠI ẢNH BỘ
 
 
GIẢI NHẤT
 
 
Giải nhất - Mảng xanh đô thị - Tác giả: Nguyễn Công Thử (Tp.Hồ Chí Minh)
 
 
GIẢI NHÌ
 
 
Giải nhì - Giám sát, tinh nhuệ, nghĩa tình - Tác giả: Nguyễn Minh Trí (Tp.Hồ Chí Minh)
 
 
GIẢI BA
 
 
Giải ba - Khu đô thị Phú Mỹ Hưng panorama - Tác giả: Lê Hoàng Mến (Tp.Hồ Chí Minh)
 
 
GIẢI KHUYẾN KHÍCH
 
 
 
Giải khuyến khích: Ánh sáng đô thị - Tác giả: Nguyễn Công Thử (Tp.Hồ Chí Minh)
 
 
 
Giải khuyến khích: Bình minh trên đô thị Phú Mỹ Hưng - Tác giả: Lê Minh Phúc (Tp.Hồ Chí Minh)
 
 
 
Giải khuyến khích - Khu phức hợp The MidTown Phú Mỹ Hưng - Tác giả: Trần Ngọc Dũng (Tp.Hồ Chí Minh)