GIẢI THƯỞNG - THỂ LOẠI ẢNH ĐƠN

GIẢI THƯỞNG

THỂ LOẠI ẢNH ĐƠN

 

GIẢI NHẤT

Giải nhất: Tác phẩm Toàn cảnh Phú Mỹ Hưng ngày nay-  Tác giả : Giang Sơn Đông (TP HCM)
 
 
GIẢI NHÌ
 
 
Giải nhì: Tác phẩm Những đường cong tuyệt mỹ-  Tác giả : Nguyễn Minh Trí (TP HCM)
 
 
 
Giải nhì: Tác phẩm Phú Mỹ Hưng lên đèn-  Tác giả : Trần Anh Tuấn (TP HCM)
 
 
GIẢI BA
 
 
 
Giải ba: Tác phẩm Trung tâm thương mại Crescent Mall-  Tác giả : Lê Hoàng Mến (TP HCM)
 
 
 
Giải ba: Tác phẩm Ngày mới Phú Mỹ Hưng-  Tác giả : Nguyễn Huy Sơn (TP HCM)
 
 
 
Giải ba: Tác phẩm Sông nước nơi đô thị xanh Phú Mỹ Hưng-  Tác giả : Nguyễn Minh Tú (TP HCM)
 
 
GIẢI KHUYẾN KHÍCH
 
 
Giải khuyến khích: Tác phẩm Ngày mới bắt đầu bên đô thị-  Tác giả : Nguyễn Minh Trí (TP HCM)
 
 
Giải khuyến khích: Tác phẩm Hoàng hôn Hồ Bán Nguyệt-  Tác giả : Lê Quang Thiện (Đà Nẵng)
 
 
 
Giải khuyến khích: Tác phẩm Trái tim Quận 7-  Tác giả : Giang Sơn Đông (TP HCM)
 
 
Giải khuyến khích: Tác phẩm Toàn cảnh Quận 7 ngày nay-  Tác giả : Giang Sơn Đông (TP HCM)
 
 
 
Giải khuyến khích: Tác phẩm Ngày mới bên chiếc cầu-  Tác giả : Nguyễn Minh Trí (TP HCM)